Viziunea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu este creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

Plecând de la aceasta, ne dorim să fim nu doar o alegere oarecare, ci un loc unde elevii vin cu sufletul deschis, o școală vie, mereu deschisă copiilor şi cadrelor didactice, care să reprezinte un loc unde fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului.


Misiunea

Şcoala Gimnazială nr. 21 Sibiu  îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor. De asemenea, doreşte să devină o minicomunitate în comunitate, ordonată, atentă, bazată pe respect reciproc şi autodisciplină, cu o personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiţia locală.

O şcoală modernă nu reprezintă o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură. O şcoală care să comunice cu reprezentanţii comunităţii locale participând în parteneriat la evenimentele definitorii.

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în probleme şcolii. Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi pună în valoare calităţile profesionale. Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii noştri pentru societatea de mâine, în deplin acord cu valorile și cultura europeana în contextul societății viitorului.


Cele trei elemente-cheie ale declarației misiunii Școlii Gimnaziale nr. 21 sunt:

  • excelența educațională
  • dezvoltarea dragostei pentru învățătură și atingerea potențialului fiecărui elev
  • promovarea culturii și valorilor naționale în context european

 

Idealul educaţional al școlii românești și, implicit, al Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii (Cf.Art.1(3) din Legea 1/2011).


Valori și atitudini promovate de școala noastră:

  • dezvoltarea potențialului fiecărui membru al comunității școlare;
  • adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare; motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;
  • orientare spre o educație de calitate, în prezent şi în viitor;
  • Încurajarea dezvoltării holistice a elevului ca individ, susținerea unui etos puternic care subliniază bunăstarea elevilor și dezvoltarea lor personală, socială și emoțională;
  • Încurajarea elevilor să-și urmărească curiozitatea naturală, dezvoltând astfel mintea interogatoare și provocatoare, sporind gândirea critică și pregătirea pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
  • Respectarea și sărbătorirea mediului multicultural al școlii noastre pentru bogăția culturală pe care o aduce;
  • Menținerea unui parteneriat puternic între școala noastră, părinți și comunitate; valorizarea relaţiilor interpersonale;