Trecut-au anii - rememorăm fapte,
întâmplări, evenimente din viaţa unei
importante şcoli sibiene...

Misiunea şi filosofia şcolii

Rolul şcolii în viaţa fiecărui elev este de a modela copiii ca să fie pregătiţi pentru societate și pentru viitor.

Activități

Participăm la evenimente, facem serbări, ne implicăm în proiecte şi suntem deschişi la tot ce e nou.

Pentru părinţi

Formarea copiilor depinde în mare măsură nu doar de şcoală, ci şi de cooperarea părinţilor cu aceasta.

Ziua porților deschise, vineri 28.04.2023, între orele 9:00- 11:00

Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu

ȘCOALA CARE TE PREGĂTEȘTE PENTRU VIITOR

Şcoala gimnazială nr. 21 reprezintă un nume de referinţă în învăţământul sibian, o imagine a performanţei şi eficienţei şcolare. În rândurile de faţă, am realizat proiectul strategic de dezvoltare instituţională al organizaţiei noastre şcolare şi, în acelaşi timp, oferta noastră educaţională. Ce am urmărit? În primul rând, ce am fost? Am fost istorie: o şcoală obişnuită, construită şi dată în folosinţă în 1967. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi în calitate. Ce suntem? Suntem o şcoală generală bună, performantă, căutată de populaţia şcolară. O dovadă în acest sens sunt punctajele mari obţinute la evaluările instituţionale din anii precedenţi.