Conducere

Director,

                 prof. Violeta Hortensia Solomon 

Program audiențe: 
                         Marți: 12,00-14,00 
                         Joi: 14,00-16,00

 

Director adjunct, 

                 prof. Crina Iuliana Constantinescu 

Program audiențe: 
                         Miercuri: 12,00-14,00 
                         Joi: 12,00-14,00