Şcoala gimnazială nr. 21 reprezintă un nume de referinţă în învăţământul sibian, o imagine a performanţei şi eficienţei şcolare. În rândurile de faţă, am realizat proiectul strategic de dezvoltare instituţională al organizaţiei noastre şcolare şi, în acelaşi timp, oferta noastră educaţională. Ce am urmărit? În primul rând, ce am fost? Am fost istorie: o şcoală obişnuită, construită şi dată în folosinţă în 1967. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi în calitate. Ce suntem? Suntem o şcoală generală bună, performantă, căutată de populaţia şcolară. O dovadă în acest sens sunt punctajele mari obţinute la evaluările instituţionale din anii precedenţi.
Şcoala noastră este una din şcolile cu tradiţie ale urbei noastre. Ea este un adevărat laborator pedagogic, unde oameni dăruiţi cu har, răbdare şi experienţă, cu înalt profesionalism şi ţinută morală, îi fac pe toţi cei care îi păşesc pragul să se simtă acasă.Ce vom fi? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm, vom fi cei care ne vom strădui în continuare să realizăm o educaţie deplină, adecvată la real, o educaţie a bunului simţ şi a dorinţei de foarte bine. Credem că ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor ce ni le-am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum dificil, care obligatoriu trebuie să urmeze un curs ascendent spre îmbunătăţirea şi perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână patru elemente esenţiale: elevii, cadrele didactice, părinţii şi în general comunitatea, precum şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.