Parteneriate şi protocoale

Şcoala noastră se implică în proiecte educative, prezentând elevilor activităţi constructive şi edificatoare pentru ei, ca indivizi, viitori adulţi. Prezentăm în continuare parteneriatele şi protocoalele noastre.Parteneriate

Proiectul de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare

Într-un proiect de responzabilizare a elevilor faţă de problemele de mediu şcoala noastră a fost selecţionată, dintr-un număr de 508 şcoli, să participe la o „voluntariadă” cu impact pozitiv asupra mediului. La final, micii voluntari pot aduce şcolii certificarea de Ecoşcoală, o răsplată a eforturilor şi entuziasmului lor.

Parteneriate

În şcoala noastră, proiectul de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare, din cadrul programului ERASMUS+ (acţiunea K 1), a intrat în linie dreaptă. Intitulat „Toţi diferiţi, toţi egali ― Activitate de job shadowing pentru elevii cu cerinţe speciale, proiectul se va desfăşura în Portugalia, la el participând opt profesori ai şcolii. Miza? Pregătirea profesională în vederea îmbunătăţirii practicilor psiho-pedagogice la clasele cu elevi cu cerinţe speciale, în conformitate cu cele mai noi metode pedagogice aplicate în şcoli europene. Se are în vedere, astfel, creşterea încrederii în forţele proprii ale elevilor cu cerinţe speciale şi o mai bună integrare a acestora în învăţământul de masă. În urma unei selecţii riguroase, definitivată la 17.01.2019, cei opt profesori participanţi la proiect au fost aleşi următorii: Alexa Doina Felicia, Bucşa Elena, Ciobanu Ioana Raluca, Cociuba Maria, Constantinescu Crina, Galaftion Laura, Nireştean Ana, Tetileanu Cerasela Mihaela. Activitatea se va desfăşura, după cum aminteam, în ţara lui Camões, la Agrupamento de Escolas de Penacova, în perioada 13-24 mai 2019, sub coordonarea directorului şcolii, prof. Tetileanu Cerasela Mihaela, ulterior urmând a se realiza un ghid de bune practici educaţionale aplicabile elevilor cu cerinţe speciale.

Parteneriate

Parteneriate

1. Proiect Comenius „E.L.E.N.A.”
(2013-2016)

Obiectiv: Dezvoltarea de noi competenţe pentru 2020 prin dezvoltarea de emoţii pozitive care să fundamenteze interesul pentru cercetarea ştiinţifică, respectului pentru orice formă de viaţă, conştientizarea problemelor de interes global.

Rezultate:

 

 • studiu naţional privind optimizarea activităţilor curriculare la biologie;
 • formare de specialişti în biologie de nivel naţional, regional, local;
 • implementarea modulelor Tiere Live.

Raport E.L.E.N.A. 2015

Aici puteţi vizualiza detalii din activităţile Experiential Learning and Education for Nature Awareness.

 

Parteneriate

2. Parteneriat social naţional cu „Şcoala de valori”
şi Kaufland România: „Ajutăm împreună”
(15.01.2015-15.02.2015)

Obiectiv: Susţinerea educaţiei la nivel naţional prin conectarea la tehnologie şi noile metode de învăţare ale elevilor.

Rezultate:

 • dotarea completă a laboratorului de informatică cu 30 calculatoare de ultimă generaţie;
 • monitoare;
 • software-ul aferent;
 • promovare media;
 • instruire profesori pe platforme educaţionale.

Parteneriate

3. Proiect POSDRU 2.1./160/S/132690: Asociaţia Donit Braşov, UMF Târgu Mureş, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Univesitatrea Lucian Blaga Sibiu şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi (aprilie 2014, timp de 18 luni)
„Construieşte-ţi cariera pas cu pas!” – Consiliere şi orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru şi Sud

Obiectiv: Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţă activă pentru un număr de 20.000 de elevi din regiunile Centru şi Sud-Est, cuprinşi în clasele VIII-XII, şcoli generale, licee teoretice şi vocaţionale.

Rezultate:

 • excursii tematice;
 • tabere de dezvoltare personală;
 • târguri de oferte educaţionale.

Parteneriate

4. Parteneriat cu artistul plastic restaurator Vlajie Benonia:
„Icoana din sufletul copilului” (în derulare)
Nr. 220/13.03.2015

Obiectiv: Dezvoltarea abilităţilor practice prin creaţii artistico-plastice.

Rezultate: Pictură icoane pe sticlă.

Parteneriate

5. Protocol cu Liceul Tehnologic de Construcţii şi Arhitectură Carol I Sibiu
Nr. 845/3.12.2014

Obiectiv: Dezvoltarea abilităţilor de exprimare artistică şi a creativităţii.

Rezultate: Festival concurs de creaţie artistică „Celebrarea unui miracol”.

Parteneriate

6. Proiect cu Centrul Logopedic Judeţean Sibiu: „În grădina sănătăţii”
(17.11.2014-23.11.2014)

Obiectiv: Dezvoltarea abilităţilor de exprimare artistică şi a creativităţii.

Rezultate:

 • exersarea limbajului scolarilor prin jocuri;
 • colaje cu litere.

Parteneriate

7. Protocol cu Grădiniţa cu program normal Sibiu: „Azi preşcolari, mâine şcolari”
(24.11.2014)

Obiectiv: Antrenarea preşcolarilor în desfăşurarea unor activităţi comune cu şcolarii şi învaţătorul.

Rezultate:

 • realizarea de desene, mărţişoare;
 • încondeierea ouălor de Paşti;
 • expoziţii

Parteneriate

8. Parteneriat cu Asociaţia Clubul Economic German Banat şi DWK (Deutschen Wirtschaftsklubs Kronstadt) – Clubul de afaceri german Braşov: „Alege-ţi drumul”
(25.11.2014)

Obiectiv: Descoperirea câtorva din tainele unor meserii de viitor.

Rezultate: Expoziţia interactivă „Caravana Meseriilor”.

Parteneriate

9. Protocol cu Centrul Militar Judeţean Sibiu
47539/13.10.2014

Obiectiv: Promovarea profesiei militare în instituţiile de învăţământ.

Rezultate: Activităţi demonstrative în incinta unităţii militare.

Parteneriate

10. Parteneriat cu Grădiniţa cu program prelungit nr. 33, Şcoala Gimnazială nr. 4, Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Cisnădie, ISJ Sibiu: „Carnavalul poveştilor”
în derulare

Obiectiv: Dezvoltarea abilităţilor de creaţie şi exprimare artistică.

Rezultate:

 • diplome pentru lucrări colective ale elevilor şi profesorilor;
 • albume de fotografii.

Parteneriate

11. Proiect cu Grădiniţa şcolii: „Pas cu pas” (2014-2015)
în derulare

Obiectiv: Antrenarea preşcolarilor în desfăşurarea unor activităţi comune cu şcolarii şi învăţătorul.

Rezultate:

 • realizarea de desene, mărţişoare;
 • încondeierea ouălor de Paşti;
 • expoziţii.

Parteneriate

12. Parteneriat cu „Casa Luminii”
(2012 – prezent)

Obiectiv: Activităţi de voluntariat de ajutorare a copiilor cu dizabilităţi.

Rezultate:

 • serbarea de Crăciun;
 • carnaval;
 • serbarea de sfârşit de an şcolar.

Parteneriate

13. Protocol cu Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad
Nr. 178/29.05.2014

Obiectiv: Marcarea zilei mondiale a apei – 22 martie.

Rezultate: Concurs naţional „Jocuri logice”.

Parteneriate

14. Proiect interjudeţean cu S.A. Apă Canal Sibiu: „Prietenii apei”
Nr. 5383/22.03.2014

Obiectiv: Dezvoltarea gândirii critice şi sistemice.

Rezultate:

 • machetă;
 • expoziţie lucrări.

Parteneriate

Proiectul UNITE (Suedia), ţările partenere: Italia, Portugalia, Anglia, Germania şi Franţa

Parteneriate

15. Protocol cu Şcoala Gimnazială nr. 17 Sibiu: „Nu uita că eşti român”
Nr. 73/29.01.2014

Obiectiv: Promovarea şi menţinerea tradiţiilor româneşti.

Rezultate: Creare costume populare.

Parteneriate

16. Parteneriat cu ROREC Sibiu: „Locul deşeurilor nu e în casă”
(2012 – prezent)

Obiectiv: Adoptarea unui comportament ecologic.

Rezultate: Colectarea selectivă a deşeurilor.

Parteneriate

17. Parteneriat cu Centrul de Plasament Turnu Roşu
Nr. 1230/09.12.2013

Obiectiv: Activităţi de voluntariat.

Rezultate:

 • donaţii alimente, jucării, cadouri;
 • spectacol-concurs.

Parteneriate

18. Proiect naţional Scoala Gimnazială Bîrza Olt: „Suflet de român”
Nr. 855/17.10.2013

Obiectiv: Activităţi extraşcolare comune.

Rezultate:

 • concurs naţional, creaţie literară, desen;
 • simpozion naţional;
 • expoziţie caritabilă.

Parteneriate

19. Protocol cu Teatrul Gong Sibiu
Nr. 57/19.01.2012
în derulare

Obiectiv: Dezvoltare personală prin educaţia vizuală.

Rezultate: Vizionare spectacole de teatru.

Parteneriate

20. Parteneriat cu Colegiul Tehnic Independenţa Sibiu
2013 – prezent

Obiectiv: Orientare şcolară şi profesională a absolvenţilor de gimnaziu.

Rezultate: Pliante, broşuri, revista Salve supliment.

Parteneriate

21. Parteneriat cu D.S.P. Sibiu: „Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România”
aprilie 2011 – iunie 2013

Obiectiv: Adoptarea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare zilnică susţinută, consum de alimente sănătoase şi consum zilnic de apă în rândul elevilor.

Rezultate:

 • expoziţii de desene şi colaje;
 • pliante, prezentări Power Point;
 • concursuri sportive.

Parteneriate

22. Parteneriat cu S.C. Group Thermo Gas S.R.L.
Nr. 165/29.10.2013

Obiectiv: Adoptarea unui comportament ecologic.

Rezultate: Colectarea selectivă a deşeurilor.

Parteneriate

23. Parteneriat naţional cu Palatul Copiilor Iaşi: „Ia şi Green Bag – crează şi responsabilizează penbtru ecoul naturii”
Nr. 2275/8.10.2012

Obiectiv: Adoptarea unui comportament ecologic.

Rezultate: Concurs cu premii.

Parteneriate

24. Parteneriat cu Astra Film Junior
anual în luna octombrie

Obiectiv: Dezvoltarea psihologică, socială, emoţională şi cognitivă.

Rezultate: Festival internaţional de film documentar.

Parteneriate

25. Protocol cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Sibiu
nr. 1139/19.10.2012

Obiectiv: Sprijinirea elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) în vederea integrarii socio-profesionale.

Rezultate: Scăderea procentului repetenţiei şi a ratei de abandon şcolar.

Parteneriate

26. Parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 7 Timişoara

Obiectiv: Dezvoltarea creativităţii prin activităţi extraşcolare.

Rezultate: Concurs naţional de creaţii plastice „Clipe de toamnă”.

Parteneriate

27. Proiect educaţional: „Unirea de la 24 ianuarie, prilej de cinstire a strămoşilor”

Obiectiv: Cunoaşterea obiceiurilor şi a istoriei poporului român.

Rezultate: Manifestări artistice.

Parteneriate

28. Proiect internaţional cu ISJ Sibiu, Grădiniţa nr. 33, Biblioteca Astra: „Te salut, copilărie”
iunie 2011

Obiectiv: Crearea oportunităţilor de exprimare a stărilor emoţionale prin arte plastice şi mijloace tehnice.

Rezultate:

 • concurs cu premii;
 • picturi, desene, colaje, lucrări practice.

Parteneriate

29. Proiect ERASMUS+: „Learning through games to keep children at school

Obiectiv: Obiectivul principal al proiectului este scăderea ratei de abandon școlar în rândul elevilor cu vârste între 6 și 10 ani.

Rezultate: Activitățile cu scop de dezvoltare a creativității și promovarea unei atmosfere vesele de învățare, prin intermediul muzicii, teatrului, dansului și îndeletnicirii manuale.

Cele mai frumoase imagini, activitățile derulate până în prezent și detaliile activităților viitoare, le găsiți pe pagina web a proiectului.

 

Parteneriate

Proiectul Riverwatch, ţările partenere: Spania (coordonator), Anglia, Finlanda şi Germania