Servicii

Istoric

Misiunea şcolii

Baza materială

Parteneriate
şi protocoale

Învăţământul
preşcolar

Învăţământul
primar

Învăţământul
gimnazial

Servicii oferite de şcoală

 • opţionale pentru elevi, dintre care menţionăm: informatică („Prietenul meu, calculatorul” – la clasele V-VIII), limba engleză (la clasele I şi a II-a) psihologie („Eu şi lumea din jurul meu” – la clasele a IV-a), pedagogie muzeală (la clasele a III–a);
 • opţional de biologie – educaţie pentru sănătate;
 • cerc de educaţie rutieră;
 • cerc „Prietenii pompierilor”;
 • cerc „Cu viaţa mea apăr viaţa”;
 • consiliere psihologică de specialitate;
 • asistenţă psihopedagogică pentru elevii cu deficienţe de învăţare;
 • asistenţă medicală şi medicină preventivă;
 • asistenţă stomatologică;
 • serviciu de pază şi protecţie (sistem de monitorizare video + gardian).

Cabinete

Cabinet psihologic: prof. consilier şcolar Adela Creţu

Consilierea psihologică este un proces de transformare ce facilitează dezvoltarea emoțională a copilului în vederea atingerii stării de confort.

Cabinet Psihologic

În cabinetul de consiliere al Școlii Gimnaziale Nr.21 Sibiu, elevii au posibilitatea să-şi reorganizeze gândurile, emoţiile şi comportamentul pentru o evoluție optimă.

Consilierea psihologică este adecvată problematicii pentru care este solicitată intervenția:

 • informaţională: oferă informaţii pe domenii/teme specifice;
 • educaţională: oferă repere psiho-educaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi spirituală a copiilor şi adolescenţilor;
 • de dezvoltare personală: forma de consiliere psihologică (este abordată şi de consilierea educaţională) centrată pe dezvoltare, maturizare, adaptare, contribuie la formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi abilităţi care să permită persoanei o funcţionalitate normală din punct de vedere psiho-social;
 • suportivă: oferă suport emoţional, apreciativ şi material;
 • vocaţională: vizează dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei;
 • oferă asistenţă psihologică persoanelor aflate în dificultate.


Cabinet logopedic: prof. logoped Ariana Ananie

Cabinet Logopedic

Terapia logopedică are ca principal obiectiv recuperarea tulburărilor de limbaj. Tulburările de limbaj includ toate deficienţele de înţelegere şi exprimare orală, de scriere şi citire.

Cabinetul logopedic din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu este dotat cu material didactic specific activitatii de terapie, jocuri si jucarii. Se lucrează diferențiat cu grupe de 1 până la 4 copii, pentru ameliorarea și corectarea tulburărilor de limbaj manifestate.

Activitatea logopedică vizează copiii de vârstă preșcolară și școlară mică.


Când are nevoie copilul de logoped?

 • dacă nu pronunţă bine unul sau mai multe sunete (dislalie)
 • dacă se bâlbâie (balbism)
 • dacă foloseşte un număr redus de cuvinte (întârziere în dezvoltarea limbajului)
 • dacă are dificultăţi de scris-citit (dislexie/disgrafie)


Cabinet sprijin: prof. itinerant Marina Buiuc

Cabinetul de sprijin este creat cu scopul de a acorda o şansă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în şcoala de masă. Aceşti copii au deficienţe de învăţare, dificultăţi de dezvoltare şi/sau de adaptare/ integrare.

Cabinet de sprijin

Ei solicită o educaţie adaptată particularităţilor individuale, precum şi o intervenţie specifică, serviciu realizat de cǎtre cadrele didactice de sprijin / itinerante.

Activitatea se axează, în special, pe acţiuni cu caracter remedial şi recuperator, pe îmbunătăţirea comunicării şi a limbajului scris şi oral, precum şi pe dezvoltarea competenţelor matematice.

Învăţământului integrat este, în esenţă, un învăţământ „centrat pe elev”, promovând integrarea nondiscriminatorie a copiilor / elevilor cu CES în şcoala incluzivă – o şcoală în care se învaţă acceptarea diversităţii fizice, psihice, economice, sociale, culturale - premisă a edificării unei comunităţi incluzive.