Corpul profesoral

Cabinete

Cabinet psihologic: prof. consilier şcolar Adela Creţu

Cabinet logopedic: prof. logoped Ariana Ananie

Cabinet sprijin: prof. itinerant Marina Buiuc

Vezi mai mult...


Prin întregul demers didactic s-a urmărit ridicarea calităţii actului educaţional, o viziune unitară asupra activităţii educative şcolare şi extraşcolare, pentru educaţia permanentă, particularizată la nivelul fiecărei grupe de copii.

Activităţile educative extraşcolare se desfăşoară conform Programului activităţilor educative, elaborat de ISJ şi completat cu activităţi proprii.

Elevii noştri au obţinut premii la diferite concursuri precum şi olimpiade, iar profesorii participă la programe de formare profesională.

Formare profesională

Activitatea metodică de formare s-a realizat prin activităţi metodice desfăşurate la nivel local. Activităţile şi acţiunile desfăţurate au condus la perfecţionarea metodelor de predare-învăţare, la ridicarea nivelului de pregătire al copiilor, la activităţi de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice.

Dna Iulia Cioran a participat în perioada 5-7.11.2014 la cursul de formare continuă cu tema „Managementul clasei de elevi”.

Dna educatoare Cioran şi-a susţinut lucrarea de gradul didactic I cu titlul „De la forme din mediul înconjurător la forme geometrice, prin artă, la grădiniţa cu predare în limba germană” şi a participat la cursul de perfecţionare cu tema „Managementul clasei de elevi”.

Organigrama

Aici puteţi vizualiza organigrama: