Servicii

Istoric

Misiunea şcolii

Baza materială

Parteneriate
şi protocoale

Învăţământul
preşcolar

Învăţământul
primar

Învăţământul
gimnazial

Misiunea şcolii

Cunoştinţele sunt ceva mort; şcoala, în schimb, serveşte vieţii. Cum trebuie însă să ne străduim să atingem acest ideal? Nu cumva prin predici moralizatoare? Nicidecum! Cuvintele sunt şi rămân sunete goale. Personalităţile nu se formează însă prin spuse şi auzite, ci prin muncă şi activitate.

De aceea, cea mai importantă metodă de educaţie a constat dintotdeauna în a-l antrena pe tânăr într-o activitate efectivă. Aceasta este valabil atât pentru primele încercări ale şcolarului de a deprinde scrisul, pentru simpla memorare a unei poezii, pentru scrierea unei compuneri, interpretarea şi traducerea unui text, rezolvarea unei probleme de matematică sau practicarea unui sport.

În spatele oricărei realizări stă însă motivaţia pe care se întemeiază şi pe care, la rândul ei, reuşita activităţii o întăreşte şi o alimentează.

Rolul şcolii în viaţa fiecărui elev este de a modela copiii ca să fie pregătiţi pentru societate, pentru viitoarea profesie pe care o vor alege, dar şi pentru a acumula cât mai multe informaţii. Rolul educaţiei, ca şi cel al şcolii, este de a oferi informaţii, de a educa, de a forma un comportament, de a îndruma elevii spre ceea ce le place, de a-i încuraja, a-i sprijini şi ajuta. Ca să avem parte de toate acestea avem nevoie de cineva care să ne predea aceste lucruri. Acei oameni care ajută, încurajează şi motivează sunt profesorii. Ei au un rol foarte important în viaţa unui elev. Profesorul trebuie să aibă răbdare, să fie corect, atent, răbdător, calm şi blând.

Avem nevoie de profesori bine pregătiţi pentru ca, elevii de azi, să acumuleze cunoştinţele necesare pentru a se dezvolta. Fiecare elev are dreptul la educaţie şi totodată are nevoie de profesori competenţi.

Buna pregătire a profesorilor poate reprezenta şansa de a crea o societate educată, compusă din oameni de succes, care ajungându-şi ţelul în viaţă, le vor mulţumi cu dragă inimă şi recunoştinţă dascălilor.

Dorim pentru elevii noştri:

  • o educaţie conform standardelor europene;
  • adaptarea la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare;
  • un procent bun de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial;
  • capacitatea de a comunica în diverse situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
  • performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ;
  • cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator.