Servicii

Istoric

Misiunea şcolii

Baza materială

Parteneriate
şi protocoale

Învăţământul
preşcolar

Învăţământul
primar

Învăţământul
gimnazial

Învăţământul preşcolar

Învăţământul preşcolar sau grădiniţa din cadrul şcolii noastre îşi desfăşoară activităţile educative extraşcolare conform Programului activităţilor educative, elaborat de ISJ şi completat cu activităţi proprii.

Prin întregul demers didactic se urmăreşte ridicarea calităţii actului educaţional, o viziune unitară asupra activităţii educative şcolare şi extraşcolare, pentru educaţia permanentă, particularizată la nivelul fiecărei grupe de copii.

Aptitudinile artistice ale copiilor au fost valorificate şi valorizate prin momente artistice prezentate, expoziţii cu lucrări realizate de copii ca de exemplu:

  • „Zâna toamnei”;
  • Sf. Martin – „Laternenfest”;
  • „Uite vine Moş Crăciun”;
  • Bazar de Crăciun;
  • „Deschide uşa creştine” – colinde de Crăciun la sediul instituţiilor: Redacţia Tribuna, Consiliul Judeţean, BCR;
  • Teatre de păpuşi.

Au fost organizate activităţi sub formă de proiecte tematice care abordează diferite componente ale educaţiei şi care au fost finalizate prin evaluări, cu aprecieri de către părinţi:

  • „Darul naturii”;
  • „Pământul e comoara noastră”;
  • „Obiceiuri şi tradiţii”.

S-a urmărit aprecierea muncii de calitate, valorificarea experienţelor personale şi colective pozitive, fructificarea creativităţii copiilor în realizarea temelor propuse.

Profesoarele pentru învăţământul preşcolar (educatoarele) din şcoala noastră urmează cursuri şi activităţi de formare şi îmbunătăţire profesională. Citeşte mai mult...